Stoppa Masse

Stoppa Masse

Musik: Celine Dion & Andrea Bocelli - The Prayer

 

Om en väg från folkets demokrati genom åsiktskorridoren mot elitens Corporate planet

 

Stoppa Masse - Krossa åsiktskorridoren

 

 

Stoppa Masse i sammandrag.

 

Masse är en förkortning av Multinationella företag som saknar moral och etik.

 

- Gårdagens Masse är känd för sina gifter, rovdrift och miljöförstöring.

- Dagens Masse skadar fortfarande vår hälsa, uppviglar till krig och plundrar naturtillgångar.

- Dagens Masse vill splittra länder som inte vasaller till världseliten,

- Ska makten i Sverige utgå från oss väljare eller från Masse?

- Det som jordens alla folk vill ha är en trygg tillvaro för sina barn.

- För demokrati och ett mer mänskligt samhälle - Stoppa Masse

 

Stoppa Masse består av erfarenheter, länkar till dokumentärfilmer, några är 2 timmar långa (lf) och kortare film (kf) samt artiklar (a), hemsidor (h) och Wikipedia (w). Det skiljer mycket i innehåll mellan rysk, ukrainsk, svensk och engelsk Wikipedia, Stoppa Masse använder svensk och engelsk Wikipedia.

Det tar ca 10 timmar att se alla filmer och gå igenom alla delar. Denna text tar bara 5 minuter att läsa..

 

Om felaktiga gränsvärden för mobilstrålning och WiFi

Dagens gränsvärden skyddar endast mot uppvärmning. Vid exponering av mikrovågor och magnetfält öppnar sig våra kalciumkanaler (lf) och inne i cellerna börjar då enzymer att producer kväveoxid som indireket ger fri radikaler m.m.. Industrifinasierad forskning ser ej dessa effekter. (h). Det finns minst 7 olika sätt att se på problemet med mikrovågsstrålningens felaktiga gränsvärden:

 

1. Följa pengarna. De som tjänar de stora pengarna i strålningsfrågorna är t.ex. telekomindustrin. Det finns 2 olika sorters forskare. De finns de som jobbar på beställning för industrin och de som jobbar oberoende av industrifinansiering. Lloyd Morgan som är direktör för hjärntumörregistret i USA har gjort en sammanställning av finansieringens betydelse för forskningsresultat på ev samband mellan mobilstrålning och hjärntumör, se. Industrins egen forskning är rödmarkerad, (h)

 

2. Följa den oberoende forskningen. Några exempel: I Schweiz har man t.ex. mätt oxidativ stress i proteiner hos kor p.g.a. en mobilmast (h) under 2014. År 2000 gjorde 12 olika forskarlag i 7 olika länder en EU studie som visade dubbla DNA skador pga mobilstrålning, Se Reflexstudien (a)

Båda dessa studier och många av de 2000 andra oberoende studierna får sin förklaring i prof Martin Palls föredrag i Norge 2014.(lf)

 

3. Följa politiken. I dag finns det en maktelit på 1% av befolkning (kf) som blir allt rikare och äger nu 50% av alla tillgångar medan medelklassen krymper. Vi är på väg mot ”corporate planet” (h).

USA ligger före oss i den ekonomiska utvecklingen och där börjar man nu se en ökad medvetenhet om hur ekonomiska krafter styr politiken. Presidentkampanjerna har hittills sponsrats av stora företag som vill värna om sina intressen. Hillary Clinton företräder den gamla skolan (h) och sponsras av storföretagen. Vinner Clinton så kommer hon att fortsätta arbetet för en Corporate Planet. Bernie Sanders som går med endast småspararnas pengar i samma spår emot pengamakten som Abraham Lincoln (w) och John F Kennedy (w), Sanders nekar miljardärs- och företagssponsring, och tar endast emot pengar av privatpersoner, detta är helt nytt. (h) Donald Trump finansierar sin kampanj helt med egna pengar.

 

4. Följa erfarenheter, Gro Harlem Brundtland, f.d. WHO chef säger att det finns inga tvivel om hälsoeffekter av mobilstrålningen. Många vittnesberättelser finns. 3% av svenskarna 300.000 personer uppgav 1999 i folkhälsoenkäten att de känner av elfält varav 36000 personer uppgav att de får svåra besvär,

 

5. Följa naturen, Bidöden fortsätter (h) och vi vet fortfarande inte varför. Hälften av vår mat är beroende av bin. Går det att påstå att bin inte kan påveras av elektromagnetiska fält? Vågar vi chansa?

 

6. Följa vår hälsoutveckling, Hudcancer, fertilitetsproblem, sömnproblem och psykisk ohälsa m.m. bara ökar. Går det att påstå att vi inte kan påverkas av elektromagnetiska fält? Är vi maskiner eller elektrokemiska och biologiska varelser?

 

7. Följa vår intuition, tror vi att en corporate planet kan lösa miljö- och hälsoproblem eller behövs en starkare demokrati och industrioberoende myndigheter som ställer krav på industrin? Jag tycker Martin Palls föredrag är viktiga för att stärka vår kunskap och vår demokrati.

 

Vi i väst går från demokrati i vår åsiktskorridor mot oligarki, d.v.s. en Corpotate Planet där företagen styr allt inklusive våra myndigheter och media. Vi vanliga mäniskor och våra politiker blir bara ekonomiska enheter.

 

Oligarkernas kamp om naturresurser

Efter 11:e september 2001, då attacken på WTC (w) utfördes spred Washington propaganda angående massförstörelsevapen i Irak och en koppling mellan Al-Qaida och Saddam som gasade ihjäl Kurder. Inget av dessa påståenden kan man fortfarande inte finna något belägg för. Visste George W. Bush om attacken på WTC innan (kf) den hände?

 

Irak är rik på olja. USA och England trotsade FN och anföll Irak, USAs president George Bush (w) sa att Saddam hade massförstörelsevapen och att presidenten var orolig för USAs säkerhet, se president Bush tal inför hela världen innan han anföll Irak (lf). Vad har vi lärt oss av Irak kriget? Varför ska vi tro på Washingtons propaganda igen? Östra Ukraina är mycket rik på skiffergas och kol (w).

 

Dec 2014 spred Washington propaganda om en rysk invasion i Ukraina och en annektering av Krim. Historien upprepar sig. Är det endast pengarna som styr?

Före Irak-kriget då skickade FN vapeninspektörer under ledning av en svensk jurist, Hans Blix (w) för att ta reda på om det egentligen fanns några tecken på att kärnvapen verkligen fanns i Irak, men det kunde man inte hitta. Ändå anföll USA och England.

 

Vid upptrappningen i Ukraina så tar vi inte reda på vad som händer där, utan svensk media och Sveriges förra utrikesminister de litar på Washington så de vet redan allt vi behöver veta denna gång,

 

Demokrati

Syftet med stoppa masse är inte att ta ställning för vänster eller höger, vem som är bäst ledare för sina väljare, Obama eller Putin. Detta är mer närliggande fråga: Ska makten i Sverige utgå från oss väljare eller från Masse? Det är hög tid att reparera vår egen demokrati innan vi hjälper Masse att skada fler av våra barn, nära och kära, samt oskyldiga i Ukraina, Syrien och andra länder.

 

Demokrati betyder att makten utgår från folket ofta genom valda representanter. Journalister som dödas är det största hotet mot demokratin. Utan en riktig bild av vår värld så kan inte folket bilda sig en riktig uppfattning.

 

Demokrati är lika ömtålig som hälsan.

 

Multinationella företag som saknar moral och etik - Masse

Vanligt folk i alla länder har lång tid haft problem med Multinationella företag som saknar moral och etik, Masse. Dokumentärfilmen The Corporation (lf) visar några exempel på hur Masse fungerar. Masse växer för varje år och är nu större, starkare och rikare än någonsin, Masse kontrollerar t.ex. nu Oljan i Irak, nästan all odling i stora delar av världen o.s.v.

 

I USA lägger Masse stora pengar i kampanjbidrag (h) vid demokratiska val. Det verkar vara lönsamt eftersom bidragen växer för varje år. Kevin Phillips, en tidigare rådgivare till president Richard Nixon, kallade USA:s styrelseskick för en plutokrati (w) d.v.s. styrs av pengar.

Irakkriget kostade USAs skattebetalare mer än 500 miljarder dollar. Massförstörelsevapen fanns inte och inte heller kunde man hitta någon koppling mellan Saddam och Al-Qaida. Det enda som fanns var lögnaktig propaganda från Masses Washington och att Masse nu kontrollerar oljan i Irak.

Ordet propaganda (w) betyder att man genom ett meddelande vill föra fram ett budskap eller väcka känslor. Det kan gälla politik men också en produkt eller en tjänst.

 

 

Mat och Trådlöst IT enligt Masses normer

Vi behöver inte Masses genmanipulerade livsmedel eller bekämpningsmedel, vi vill äta närproducerat och ekologiskt. Masses mat är inte bara lukt- och smaklös den har också stora hälsorisker, se exempel på National Health Federation (h), Kostdemokrati (h) och hur vi kissar ut bekämpningsmedel från GMO Jordens Vänner (h). En sammanställning av forskning på hälsopåverkan med GMO finns på Global Research.

 

Masses gränsvärden för trådlös IT skyddar inte vår hälsa. Masse säger att den är harmlös så länge den inte ger värmeskador, men många olika biologiska icke termiska effekter finns på lägre nivåer. Den Masseoberoende organisationen Bioinitiative har sammanställt all fri forskning (h). Bioinitiative rekommenderar ett betydligt lägre gränsvärde.

 

Var tredje uppkoppling med 3G klarar idag dessa lägre rekommenderade gränsvärden. ÄR man för nära mastantennen så strålar den för mycket och är man i bilen, källaren eller för långt bort så strålar telefonen för mycket. Däremellan fungerar 3G inom rekommenderade gränsvärden. När ska vi få trådlös kommunikation som inte skadar oss? och kan ersätta GSM, 3G, 4G, 5G, WiFi och DECT o.s.v.

 

Masse köper själva de forskningsresultat som de vill visa. Klart att de måste få försvara sina produkter men det har gått alldeles för långt nu när Masse har tagit över våra myndighetsfunktioner (h), organisationer och infiltrerar vårt politiska system och vår media.

 

Mindre företag måste ges samma konkurrensvillkor som stora företag. Folket, samhället och våra myndigheter måste sätta gränsvärden och villkor som skyddar vår miljö och vår hälsa. Masse är stark i USA, i EU och i Sverige, allt för stark.

 

Vi i Sverige har problem med stort antal flyktingar, skolan som inte fungerar, sjukvården som inte räcker till, våra barns framtidstro, psykisk ohälsa, allergier som bara ökar, övervikt, sömnproblem, folk som går in i väggen, cancer och miljöförstöring m.m., allt dåligt bara ökar och ökar. Masse kan inte lösa de problem som han skapar. Först när vi slipper Masses makt över oss och tillämpar opartisk kunskap, då först kan vi vända utvecklingen.

 

 

USA

Under slutet på 70-talet och under hela 80-talet var jag flera gånger till USA på semester och utbildning. Vanliga Amerikanare är underbara med mer förståelse, hjälpsamhet, värme och gästfrihet än vad vi är vana vid. Men där finns också de som mår dåligt och gör dåliga saker.

 

Steven Segal håller tal: US not listening to Russia about Ukraine (kf) och If The Truth Came Out, Obama Would Be Impeached (kf)

 

Edvard Snowden (w) sa år 2015 när han fick alternativt Nobelpris (h) att hans förebild var den amerikanska filmproducenten Laura Poitras (w). Hon har gjort minst 3 filmer, hennes prisbelönta film My Country, My Country (kf) handlar om vanligt folk i Irak 2 år efter USAs invasion. Filmen kan inte köpas i vår ”fria” region men det går att se den här, bara scrolla ner lite till startpilen mitt i rutan. Engelskt tal. http://doskado.ucoz.ru/blog/2013-06-13-10926 (lf) Vanligt folk i Irak var inte glada åt att bli ”befriade” och undrade vad det är för konstig demokrati som USA kom med när inte deras religösa parti fick deltaga i valet.

 

 

Vilka krigar i Ukraina ?

Minoritetsgrupper har blivit mer och mer diskriminerade (h) sedan Ukraina blev självständig 1991. Det var året Sovjet Unionen övergav planekonomin och alla Sovjets 15 republiker gavs självständighet, Krim gavs en autonomi likt den som Åland har i Finland. Innan 1991 var Krim Sovjetiskt/Tsariskt ända sedan 1783.

 

Masse har kämpat flera år för att ta över naturtillgångarna som består av skiffergas och kol (w) i östra Ukraina utan framgång. Östra Ukraina är nu helt isolerade från den västra delen av landet, vägar och tågräls bombas sönder så fort de lagats. De äldre i östra delarna får heller inte sin pension från Kiev. 100 lastbilar med mat och förnödenheter har skickats från Ryssland till de rysktalande minoriteterna i Donetsk och Luhansk. Se film inifrån krigszonen på Donetsk: An American Glance 2014.11.12 (kf)

 

Masse påverkar hur och vem som ska styra i Ukraina. Se när USAs talesman Jennifer Psaki kan inte förklara USAs agerande i Kiev (kf)

Ukrainas skulder till USA växer för varje dag. I Kiev finns hackers som gör allt offentligt på sajten http://cyber-berkut.org/en/

 

 

Stoppa Masse

Representanter för Masse finns i vår riksdag i alla partier, härskar i många av våra myndigheter och i våra organisationer. Det finns 5 mycket trubbiga sätt att identifiera Masses representanter. Vår media kontrolleras till stor del av Masse.

 

1. De politiker som angrips hårt av media är troligen inte inspirerade av Masse.

 

2. De politiker som gör en tabbe som snabbt tigs ihjäl av media är nog värdefull för Masse.

 

3. Politikers inställning till den ljusskygga organisationen Bilderberggruppen (w). Se exempel på Janne Josefsson (kf), Carl Bildt (kf) och Stefan Löfven (kf) och Mona Sahlin (kf).

 

4. Politiker som gör reklam för saker som Masse gillar, några exempel: Bekämpa möjliga terrorister, energi, osäkra vacciner, GMO och trådlös IT.

 

5. Politiker som hjälper Masse med sånt som han inte gillar t.ex.: Hälsokost, Vitaminer och Ryssland som kastat ut Masse.

 

 

Det Sverige behöver är en riksdag utan representanter från Masse. Svenska folket måste ta tillbaka makten. Vi vill ha politiska representanter i Sveriges Riksdag som endast arbetar för svenska väljare. Vi vill varken ha dolda agendor eller tomma stolar i vår Riksdag.

 

”Alla idéer som får enorma konsekvenser är alltid enkla. Min tanke är den, att om orättfärdiga människor går samman och bildar en kraft, då måste rättfärdiga människor göra detsamma. Just så enkelt är det.” Leo Tolstoj Krig och fred (w)

 

 

 

 

Denna skrift i okorrigerat orginal från 31/12 2014 finns att ladda hem här som pdf fil: Stoppa Masse